Nasza firma, jako cel nadrzędny stawia sobie nie tylko trwałość budowanych domów, ale również bezpieczeństwo samej inwestycji oraz zabezpieczenie interesów kupujących. Dlatego też działając zgodnie z ustawą deweloperską (Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.)  wraz z naszym partnerem inwestycyjnym, jednym z największych banków w Polsce  – PKO Banki Polski, stworzyliśmy otwarty rachunek powierniczy, którego celem jest zabezpieczenie wpłat naszych klientów.

Jak gwarantujemy bezpieczeństwo wpłaconych przez klientów środków?

Rachunek powierniczy, kontrolowany jest w 100 proc. przez bank, dlatego transze wpłat od klientów, pochodzące np. z kredytu, wpłacane są bezpośrednio na ten rachunek. Deweloper nie ma dostępu do tych pieniędzy, a całość kwot, znajdujących się na rachunku kontroluje PKO BP, który jest gwarantem inwestycji. Bank PKO BP analizuje i ocenia postępy budowy i wypłaca środki deweloperowi w transzach pod warunkiem ukończenia danego etapu budowy, zgodnie z harmonogramem prac. W praktyce oceną postępów budowy zajmuje się rzeczoznawca banku, który prowadzi nadzór budowy i przygotowuje raport dla banku.

Czy bank może zablokować środki na rachunku powierniczym, jeśli deweloper nie wywiąże się z terminowego wykonania prac na budowie?

Tak. To jedna z zalet rachunku powierniczego otwartego, który co do zasady umożliwia bankowi ciągły wgląd w postępy prac budowlanych. Deweloper jest na bieżąco pod kontrolą banku i musi realizować kolejne etapy inwestycji zgodnie z harmonogramem, w przeciwnym razie, pieniądze od kupujących do niego nie trafią.